Ortam Ölçümü Raporları

Ortam Ölçümü Raporları

Ortam Ölçümü Raporları

İş hijyeni ölçüm raporları, verilen şartlara ek olarak, Ortam Ölçümü Raporları nın sağlıklı bir şekilde irdelenmesi için şu bilgileri içermelidir:

1) Ölçüm yapılan metottan ekleme çıkarma gibi işlemler mevcut ise onlar ifade edilir. Ayrıetten çevre şartları hakkında bilgi verilir.
2) Uygunluk / uygunsuzluk durumu.
3) İstendiği taktirde Ölçme belirsizliği hakkında bir ifade
4) Uygun ve gerekli görüldüğü durumlarda ortam ölçümü yapan firmaların yorumları ve görüşleri
5) Kullanılan Metotların ifadesi ve Metotların gerektirdiği, müşterilerin istenmesi halinde ek bilgiler.

Ortam Ölçümü Raporları
Ortam Ölçümü Raporları

Ortam Ölçümleri Raporları ve Kalibrasyon Sertifikaları

İş Hijyeni Laboratuvarının ölçüm raporlarına ek olarak:

1) İş Güvenliği Ortam Ölçümü Laboratuvarın firmanın ünvanı ve açık adresi, Ortam Ölçümü yapan akredite laboratuvarın bulunduğu yer ve eğer ölçüm farklı bir yerde yapıldıysa ölçümün yapıldığı açık adres,
2) Rapor Başlığı (mesela “Deney raporu” veya “Kalibrasyon sertifikası” gibi ifadeler yazılabilir)
3) İş Güvenliği Ortam ölçümleri yapan firmalar raporlarını veya kalibrasyon sertifikasını imzalayarak onaylayan yetkili personellerin isimleri, görevleri, ünvaları ve imzaları bulunmalıdır.
4) Kullanılan metodun tanıtımı,
5) Ölçüm hizmeti alan firmanın ünvanı ve açık adresi,
6) Ortam Ölçümleri yapan firmalar sonuçlarının geçerliliği ve uygulanması konularıyla ilgili kritik önemde olması durumunda, deneyi veya kalibrasyonu yapılan malzemenin laboratuvara kabul edilme tarihi ve deneyin veya kalibrasyonun yapılma tarihi
7) Ortam ölçümleri yapan firmalar cihazlarını malzemelerin tarifi, durumu ve açık kimliği vermelidir.
8) Ortam Ölçümü Raporları geçerliliği  ile ilgili olmaları durumunda, ölçüm ve analiz laboratuvarı veya diğer kuruluşlar tarafından kullanılan numune alma plan ve prosedürlerine yapılan atıf belirtilmeli,
9) Ortam ölçümü veya kalibrasyon sonuçları, uygun ölçü birimleriyle birlikte ifadesi,
10) Ortam Ölçümü Raporları ve kalibrasyon sertifikasının seri numarası ortam ölçümleri yapan firmalar hakkında bilgi vermelidir.